Liemers Knooppad

Kunst & Parkenpad Zevenaar


Langs kunstobjecten en door Zevenaarse parken

“Verrassend. Niet gedacht dat een wandeling door Zevenaar zo boeiend en leuk zou zijn!”  Wel gehoorde reactie van mensen die dit Kunst & Parkenpad Zevenaar al liepen. De route van twee lussen kan in één keer of in twee delen worden gelopen. In totaal 22 kilometer (zuid-oostelijke lus 12 km, noord-westelijke lus 10 km). Je ziet op diverse plaatsen kunstwerken en loopt door een aantal parken van Zevenaar, o.a de Gimbornhof.

Het Kunst & Parkenpad Zevenaar is in samenwerking tussen gemeente Zevenaar en de organisatie Liemers Knooppad tot stand gekomen.

Ter gelegenheid van de officiële opening van het Kunst & Parkenpad Zevenaar op 30 mei 2010 werd door de gemeente in samenwerking met RBT KAN en onze organisatie een brochure uitgebracht over deze route en de in Zevenaar aanwezige kunstwerken. Deze brochure vind je onder de groene knop ‘download routekaart’. De brochure vermeldt nog 3 kunstwerken die intussen zijn verwijderd: “Weerspiegeling” bij het Lentebad, “de Wolk” evenals de “Madonna” bij, en “het Klokkenspel” op het voormalige gemeentehuis.

Omdat het overzichtskaartje in de brochure te grofmazig is om de route daarmee te lopen, zijn aan de brochure routekaarten voor deel 1 en deel 2 van de route toegevoegd.

N.B: vanwege enkele noodzakelijke kleine aanpassingen aan de route is de routebeschrijving in de brochure niet meer helemaal actueel. Een adequate routebeschrijving vind je onder de rode knop ‘download routebeschrijving’.