Liemers Knooppad

De initiatiefnemers

Wie zijn de initiatiefnemers van dit Liemers-Knooppad en LiemersRond?

Initiatiefnemers van het Liemers Knooppad

Wij, de mensen achter het Liemers-Knooppad, LiemersRond en Kunst & Parkenpad, zijn een vriendenclub van wandelliefhebbers. Begonnen in mei 1993 met het alom bekende Pieterpad (Pieterburen-St. Pietersberg), was de geest uit de fles en werden sindsdien een 16-tal andere zgn. LAW’s, dat staat voor Lange Afstand Wandelpaden, afgelegd. Daarnaast werd meerdaags gewandeld in o.a. Luxemburg, Duitsland (diverse keren, o.a. de Rothaarsteig), Frankrijk, Engeland en hebben we ons 20 jarig bestaan gevierd met wandelingen op het bloemeneiland Madeira. De wandel-frequentie ligt op ongeveer 1 zondag per maand en de afstanden die we afleggen zijn om en nabij de 22 kilometer.

Ontstaansgeschiedenis

Zènderse jongens stippelen eigen route uit.

Zènderse jongens stippelen eigen route uit.

Naar aanleiding van ons 15-jarig bestaan in 2008 is een al lang sluimerende wens, namelijk een eigen wandelpad gaan bedenken, beschrijven, markeren én -misschien wel het belangrijkste- ook onderhouden, werkelijkheid geworden.
In ruim een half jaar tijd werden vergunningen aangevraagd en verkregen, routes gepland en verkend, een eigen logo ontworpen en financieringsbronnen aangeboord. Kortom langs de lijnen van een heus draaiboek de ontwikkeling van het Liemers-Knooppad gestalte gegeven.

Vermeld moet worden dat het pad zeker niet af is. We zitten in een soort ontwikkelingsmodel, waarin zowel t.a.v. de routes als van het gebruik van het internet voortdurend aanpassingen zullen (moeten) doen. Maar met de creatie van de route LiemersRond in 2018 (zie betreffende webpagina) heeft ons basisidee voltooiing bereikt en richten we ons nu vooral op het onderhouden en op detail verbeteren.

We hebben ervoor gekozen om de wandelroutes via een eigen website aan iedere geïnteresseerde aan te bieden om zo kosten te besparen voor ons en vooral voor jou als gebruiker.

Omdat wij weliswaar uitermate enthousiast, maar geen “professionals” zijn en wij de kwaliteit van de routes steeds willen verbeteren, staan we open voor jouw suggesties, aanvullingen en ideeën. Vandaar de mogelijkheid om per email of -nog liever- via “jouw wandelverhaal” op deze site te reageren. Schroom niet, want iedere verbetering van het pad is in het belang van de vast vele wandelaars die er gebruik van zullen gaan maken. Maar wij hopen vooral dat jouw reactie voor anderen stimulans is om ook eens routes van het Liemers-Knooppad en LiemersRond te lopen.

Uit de Gelderlander 10 maart 2016

De Gelderlander 10.03.2016

Verantwoording

We willen op deze plaats graag alle betrokkenen bij het totstandkomen van dit Liemers-Knooppad zeer bedanken voor hun aandeel hierin. Graag noemen we in willekeurige volgorde:

Gemeente Zevenaar
Theo Kleinpenning, Zevenaar
Wout Sluiter, Enschede
Tobias Boerboom, Utrecht
Kerksbestuur H. Andreas, Zevenaar
De heer R. Lenting, Nieuw-Dijk
De heer H. Hendriks, Duiven
Favoriet FM (Hans Jansen), Zevenaar
Ab Hendriks (Dé Weekkrant + fotografie), Zevenaar
De Gelderlander (Bettine Winters), Zevenaar
Liemers Lantaren, Zevenaar
Lenie Thuss, Angerlo
Stichting Wandel Komitee Zevenaar

En onze sponsoren/subsidiënten:

Gemeente Zevenaar
Joosten Makelaardij, Zevenaar
Boerboom Loodgietersbedrijf, Zevenaar
Wenting Fietsen, Zevenaar
Wout Sluiter, Enschede
Sporthuis Luising Intersport, Zevenaar
Natuursteenbedrijf en Bouwmat.handel Ariës, Zevenaar
Grutterij en molen de Hoop, Oud-Zevenaar
Ria Berens, Zevenaar
Erik Hamstra, Zevenaar
Hans en Gemma Versteegen, Zevenaar
Hans en Alice Sluiter, Zevenaar
Geert en Ingrid Elfrink, Zevenaar

We stellen het eveneens zeer op prijs dat het platform “Liemers leven” zich heeft gecommitteerd aan onze activiteiten.